Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dostawa sprzętu teleinformatycznego na potrzeby realizacji projektu Rozwijajmy kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Rybczewice

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 16242

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do - Oferta

Załącznik nr 2 - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 4a - Wzór umowy

Załącznik nr 4b - Wzór umowy

Załącznik nr 4c - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 6 do - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia do zapytania do składania ofert

Załącznik nr 1 do - Oferta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania - Części III

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 21.03.2019 14:44
Publikacja ostatniej zmiany: 26.04.2019 18:08
Dokument oglądany razy: 651
Nie podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski