Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu nr 522198-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 7a do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7b do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 7c do SIWZ - Wzór umowy

Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa

Klauzura informacyjna RODO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540049091

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 54005047

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych

Przedłużenie terminu składania ofert

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 07.03.2019 12:13
Publikacja ostatniej zmiany: 10.04.2019 10:26
Dokument oglądany razy: 861
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski