Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice Drugie

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu 644409-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

Dokumentacja techniczna

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót, usług

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ

Dokumentacja techniczna

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Zdjęcia budynków gospodarczych

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 05.11.2018 16:36
Publikacja ostatniej zmiany: 07.12.2018 15:46
Dokument oglądany razy: 1291
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski