Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

OBWIESZCZENIE o zawiadomieniu stron o uzgodnieniach projektu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Rybczewice obwieszcza o zawiadomieniu stron postepowania o uzgodnieniach zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986), projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na ,,Budowa urządzeń elektroenergetycznych: linia kabla średniego napięcia (15kV), linia kablowa niskiego napięcia (0,4kV), kanalizacja światłowodowa, kontenerowa stacja transformatorowa (1szt.), słupowa stacja transformatorowa (1 szt.), słup linii napowietrznej średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia (0,4kV), złącza kablowo-pomiarowe.

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 16.03.2023

Dokument oglądany razy: 34

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski