Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021r poz. 1899 t.j. z dnia 17.09.2021r. z późniejszymi zmianami ) przeznacza się do najmu w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat niżej wymienione nieruchomości stanowiące własność Gminy Rybczewice :

Lokal użytkowy o pow. 26,13 m/2 na parterze budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Częstoborowice gm. Rybczewice ( obręb ewidencyjny Pilaszkowice Pierwsze działka nr ew. 241 ) z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową wraz z przyległym gruntem powyższej działki nr ewid. 241 o pow.50 m/2 niezbędnym do dojścia i dojazdu od strony drogi woj. nr 837.

W lokalu występują następujące instalacje:
elektryczna - na zasadach umowy z PGE lub innym dostawcą
telefoniczna – na zasadach umowy z operatorem
wodociągowa - z sieci wodociągowej Gminy Rybczewice
kanalizacja – odprowadzenie ścieków do bezodpływowego zbiornika
centralnego ogrzewania - z lokalnej kotłowni na biomasę

• czynsz najmu ustala się w wysokości 550,00 zł miesięcznie plus należny podatek VAT płatne na podstawie wystawianej faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
• powyższa nieruchomość zapisana jest w KW nr LU1/00112641/1
• Gmina Rybczewice nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy powyższa nieruchomość wpisana jest jako „ Inne tereny zabudowane „. Zgodnie z ewidencją oznaczenie klasyfikacji gruntów nieruchomości: 0,1728 ha – Bi, 0,2372- PSIV.

Rybczewice 17.05.2022r.

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 18.05.2022

Dokument oglądany razy: 47

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski