Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wykaz lokali przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity : Dz. U z 2021 poz. 1899 t.j. z dnia 17.09.2021r. przeznacza się do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat niżej wymieniony budynek mieszkalny stanowiący własność Gminy Rybczewice :

Budynek mieszkalny z przeznaczeniem na lokal socjalny znajdujący się w budynku po byłym Kole Gospodyń Wiejski w Pilaszkowicach Drugich nr 82 gm. Rybczewice o łącznej pow. 62 m/2.

W budynku występują następujące instalacje:

elektryczna - na zasadach umowy z PGE lub innym dostawcą
wodociągowa - z sieci wodociągowej Gminy Rybczewice
kanalizacja – odprowadzenie ścieków do lokalnego szamba,
centralnego ogrzewanie – własna kotłownia c.o.


Opłaty z tytułu czynszu najmu ustala się miesięcznie w wysokości :

Czynsz 1,50 zł /m2 zł x 62 m/2 = 93,00 zł

( słownie : dziewięćdziesiąt trzy złote. )


Rybczewice 27.04.2022r.

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 28.04.2022

Dokument oglądany razy: 52

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski