Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Modernizacja Zabytkowego dworu w Rybczewicach Drugich

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie nr 594567-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie podatki lokalne

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa

Załącznik nr 9 - Dokumentacja projektowa

Obowiązek informacyjny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540189803-N-2019

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta po zmianach

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia po zmianach

Załącznik nr 2a do SIWZ - Oświadczenie podatki lokalne po zmianach

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu po zmianach

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania po zmianach

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej po zmianach

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót po zmianach

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób po zmianach

Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa po zmianach


Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 06.09.2019 14:44
Publikacja ostatniej zmiany: 29.10.2019 15:11
Dokument oglądany razy: 678
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski