Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Umocnienie dna wąwozu oraz odprowadzenie wód opadowych z wąwozów lessowych

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 534561-N-2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 7a do SIWZ - Wzór umowy cz. 1

Załącznik nr 7b do SIWZ - Wzór umowy cz. 2

Załącznik nr 7c do SIWZ - Wzór umowy cz. 3

Załącznik nr 8a do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8b do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 8c do SIWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540070839-N-2019

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Cz. II

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Cz. III

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Cz. I

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 10.04.2019 12:15
Publikacja ostatniej zmiany: 16.05.2019 13:10
Dokument oglądany razy: 771
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski