Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody

Podlegający Ustawie, zakończony, unieważniony

Ogłoszenie o zamówieniu 657318-N-2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót

Załącznik nr 7a do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy

Załącznik nr 7c do SIWZ - wzór umowy

Dokumentacja projektowa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 500302194-N-2018

Zmiana treści SIWZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyjaśnienia treści SIWZ

Załącznik nr 7b do SIWZ - wzór umowy po zmianach

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 04.12.2018 21:52
Publikacja ostatniej zmiany: 10.01.2019 14:00
Dokument oglądany razy: 793
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski