Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu 2018-S062-136955-pl

______________________________________________________________________________

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - Oferta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ-JEDZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - JEDZ_ESPD

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - Wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWIZ - Wykaz dostaw

ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - Umowa zadanie nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - Umowa zadanie nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 7C DO SIWZ - Umowa zadanie nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 7D DO SIWZ - Umowa zadanie nr 4

ZAŁĄCZNIK NR 8 A,B,C,D - Dokumentacja techniczna

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

____________________________________________________________________________

1. Wyjaśnienia do treści SIWZ

2. Wyjaśnienia do treści SIWZ

3. Wyjaśnienia do treści SIWZ

____________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - oferta po zmianach 27-04-2018

ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - umowa zadanie nr 1 po zmianach 27-04-2018

ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - umowa zadanie nr 2 po zmianach 27-04-2018

ZAŁĄCZNIK NR 7C DO SIWZ - umowa zadanie nr 3 po zmianach 27-04-2018

ZAŁĄCZNIK NR 7D DO SIWZ - umowa zadanie nr 4 po zmianach 27-04-2018

____________________________________________________________________________

Informacje z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 29.03.2018 16:39
Publikacja ostatniej zmiany: 19.06.2018 16:09
Dokument oglądany razy: 1919
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski