Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Rybczewice

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie o zamówieniu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki do SIWZ:

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ - oferta

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ - JEDZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ - JEDZ_ESPD

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ - wzór zobowiązania

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ - informacja dot. grupy kapitałowej

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWIZ - wykaz dostaw

ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - umowa zadanie nr 1

ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - umowa zadanie nr 2

ZAŁĄCZNIK NR 7C DO SIWZ - umowa zadanie nr 3

ZAŁĄCZNIK NR 7D DO SIWZ - umowa zadanie nr 4

ZAŁĄCZNIK NR 7E DO SIWZ - umowa zadanie nr 5

ZAŁĄCZNIK NR 8 A,B,C,D,E, - dokumentacja techniczna

___________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ, zmiana

Oświadczenie projektanta

ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ - umowa zadanie nr 1 po zm z 21.02.2018

ZAŁĄCZNIK NR 7B DO SIWZ - umowa zadanie nr 2 po zm z 21.02.2018

ZAŁĄCZNIK NR 7C DO SIWZ - umowa zadanie nr 3 po zm z 21.02.2018

ZAŁĄCZNIK NR 7D DO SIWZ - umowa zadanie nr 4 po zm z 21.02.2018

ZAŁĄCZNIK NR 7E DO SIWZ - umowa zadanie nr 5 po zm z 21.02.2018

Sprostowanie do wyjaśnień do SIWZ z dnia 21 lutego 2018 r.

____________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 20.01.2018 18:32
Publikacja ostatniej zmiany: 19.04.2018 09:04
Dokument oglądany razy: 2096
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski