Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych nr 105759L nr ew. 2537 od km 0+000,00 do km 0+970,00 o długości 970 mb w miejscowości Rybczewice Drugie gm. Rybczewice IZP.271.3.2018

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Ogłoszenie nr 504004-N-2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta

Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania

Załącznik nr 5 do SIWZ - informacja dot. grupy kapitłowej

Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 7 do SIWZ - umowa

Załącznik nr 8 do SIWZ - Dokumentacja techniczna

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź

___________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Metryka strony:

Opublikował: Marcin Kucharski
Publikacja dnia: 11.01.2018 11:40
Publikacja ostatniej zmiany: 12.02.2018 13:28
Dokument oglądany razy: 1145
Podlega Ustawie
 

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski