Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wersje archiwalne: Przebudowa drogi gminnej Nr 105754L w m. Stryjno Kolonia, gm. Rybczewice na odcinku od km 0+000,00 do km 0+870,00

Wersja z dnia: 21.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wersja z dnia: 16.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Informacja z otwarcia ofert

Wersja z dnia: 15.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Wyjaśnienia treści SIWZ

Wersja z dnia: 02.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Przedłużenie terminu składania ofert

Wersja z dnia: 01.10.2019
Powód wprowadzenia zmian: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540209061-N-2019 Zmiana treści SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta po zmianach Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wykluczenia po zmianach Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu po zmianach Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór zobowiązania po zmianach Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dot. grupy kapitałowej po zmianach Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz robót po zmianach Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz osób po zmianach Załącznik nr 8 do SIWZ - Umowa po zmianach

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski