Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wersje archiwalne: Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105769L w miejscowościach Zygmuntów oraz Częstoborowice od km 0+188 do km 2+671 uszkodzonej wskutek gwałtownego spływu wód opadowych w 2018 r.”

Ta wiadomość nie była zmieniana

Biuletyn wspomagany: Systemem Zarządzania Treści SmodBIP
Projekt i wykonanie: Robert Słowikowski